Središnji dio grada leži na nadmorskoj visini od 163m, okružen
tercijarnim brežuljcima. Okolina Banje Luke bogata je
raznovrsnom šumskom divljači, a rijeke ribom, što je
doprinijelo razvoju lova i ribolova.