Nikola Tesla (rodjen 10. jula 1856. u Smiljanu kod Gospica, Austro-Ugarska (danas Hrvatska), preminuo 7. januara 1943. (New York) bio je jugoslavenski i americki naucnik i pronalazac u oblasti elektrotehnike i radio-tehnike, porijeklom iz Like u Republici Hrvatskoj. Vecinu radnog životnog vijeka je proveo u New Yorku, SAD, radeci na izumima nezavisno ili sa drugim naucnicima.

Po njemu je nazvana jedinica za mjerenje magnetne indukcije.
T = \mbox{V}\cdot \mbox{s}\cdot \mbox{m}^{-2}

Gimnaziju je ucio u Gospicu i Karlovcu, a elektrotehniku studirao u Grazu i Pragu. Radeci cetiri godine kao inžinjer u Budimpešti i Parizu otkrio je okretno magnetsko polje i napravio prvi prakticni motor za izmjenicnu struju. 1884. godine odlazi u SAD i tri godine kasnije osniva vlastiti laboratorij, u kojem dolazi do svojih najvažnijih otkrica - višefazni sistem izmjenicnih struja, koji je ubrzo izazvao velike izmjene u elektroindustriji. 1887. i 1888. godine zašticuje patentom jednofazni i višefazni elektromotor, sistem razvodenja, višefazni transformator sa željeznom jezgrom i 18 drugih.

U 1889. godini ostvaruje okretna dinama i transformatore izmjenicne struje visokih frekvencija. Iste godine objavljuje i rezultate proucavanja fiziološkog djelovanja struja na covjekovo tijelo i predlaže njihovu primjenu u lijecenju. Od 1891. godine radi na ostvarenju bežicnog prenosa poruka i razvodenju energije bežicnim metodama. U razdoblju 1896-1914. patentira seriju pronalazaka koji cine osnovu savremene radio-tehnike. Od njegovih 700 pronalazaka nekoliko desetaka je našlo prakticnu upotrebu. U proljece 1898. godine, na elektrotehnickoj izložbi u New Yorku prikazuje mogucnost upravljanja brodom s daljine elektromagnetskim valovima. U 1934. izucava mogucnost razbijanja atomske jezgre pomocu elektrostatickih generatora visokog napona.

Povodom obljetnice stogodišnjice Teslina rodenja 1956. godine, jedinica za gustocu magnetskog toka je nazvana 'tesla'.

Dosta informacija o životu i djelu ovoga velikog uma mogu se naci u muzeju Nikola Tesla u Beogradu