KontrakcijaMisic je putem zivcanih vlakana ukljucen u zivcani sustav i funkciju cijelog organizma. Kada zivcani impuls putem zivcanog vlakna dode do motorne plocekoja se nalazi na stanici, nastaje val depolarizacije stanicne membrane misicnog vlakna i pokrece se proces kontrakcije. Misicno vlakno mijenja duzinu tj. ono se skracuje, a to skracivanje omogucuju miofibrile. U svakoj sarkomeri razlikujemo dva tipa mikrofilamenata, a to su aktin i miozin. Pravilan raspored mikrofilamenata omogucuje izgled poprecne isruganosti ovisno o preklapanju filamenata. Potrebna energija za kontarkciju dolazi iz ATP-a koji nastaje u brojnim mitohondrijima, a interakcijom mikrofilamenata u miofibrili izvodi se kontrakcija.