REPUBLIKA SRBIJA

Geografski polozaj i istorija
Teritorijalna organizacija i gradovi
Obilježja i politika
Turizam i saobracaj
Galerija
Kviz

 

 

Republika Srbija je kontinentalna država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu) i u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji).

U sastavu Republike Srbije su i dve autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija. Republika Srbija je demokratska država srpskog naroda i svih drugih građana koji u njoj žive, zasnovana na demokratskim načelima, tržišnoj privredi, poštovanju ljudskih prava i vladavini prava.

Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom i Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom i Albanijom, a na zapadu sa Crnom Gorom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

Srbija je od završetka Prvog svetskog rata bila sastavni deo zajedničke države sa većinom balkanskih Južnih Slovena prvobitno u Kraljevini Srb, Hrvata i Slovenaca, kasnije preimenovanoj u Kraljevinu Jugoslaviju, zatim u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. Od 2006. godine je Srbija kao naslednica SCG postala suverena i nezavisna država.

Glavni grad je Beograd. Sa blizu 2 miliona stanovnika on je administrativno, ekonomsko i kulturno središte Srbije.

 

 

   "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.