SAHARA POKRIVA:

a) 20%

b) 30%

c) 40% teritorije Tunisa