1. Gdje je rošen Mussolini ?

1) U Rimu

2) U Veneciji

3) U Dovija di Predapio