Strašno čudovište po imenu Minotaur rodilo se na ostrvu Kritu.Imalo je glavu bika i tijelo čovjeka i hranilo se ljudskim mesom.Kritski kralj Minoj zatvorio je čudovište u palatu zvanu Lavirint tamo ga hranio.Lavirint je bio velika zgrada koja je iznutra bila ispresjecana mnoštvom tako zamršenih hodnika i prolaza,da onaj ko bi jednom zakoračio u nju,više nikada ne bi mogao da nađe izlaz.Kada je Minoj pokorio grad Atinu,Atinjani su morali svake godine kritskom kralju da plaćaju krvavi danak-sedam atinskih djevojaka i mladića bilo je ostavljano u Lavirintu da ih Minotaur proždere.Tako je bilo sve dok junak Tezej,sin atinskog kralja Egeja,nije jedne godine pošao na Krit da ubije Minotaura i oslobodi Atinu ovog prokletstva.Ali,pošto niko živ nikada nije izašao iz Lavirinta,cijela Atina je bila u strahu da je Tezejev put-putovanje u sigurnu smrt.U znak žalosti,brod kojim je Tezej otplovio ka Kritu imao je crna jedra,a Egej je sina ispratio rekavši mu da,ako mu pođe za rukom da se živ vrati,razapne bijela jedra na brodu.Tako će,kada u povratku vidi brod na pučini,unaprijed znati da li mu je sin živ ili ne.Kada je Tezej stigao na Krit,Minojeva kćerka Arijadna se na prvi pogled zaljubila u njega,i riješila da mu pomogne da ubije Minotaura.Prije nego što je Tezej ušao u Lavirint,Arijadna mu je dala jedno klupko i posavjetovala ga da jedan kraj konca veže na ulazu u Lavirint,a onda da ga,dok se kreće hodnicima,polako odmotava.Tako će,pošto ubije Minotaura,moći da pronađe izlaz iz Lavirinta.Tezej ju je poslušao.Ubio je Minotaura,a zahvaljujući Arijadninom klupku,uspio je da izađe iz Lavirinta i zajedno sa njom otplovi sa Krita.Međutim,pri povratku u Atinu,Tezej je zaboravio da crna jedra na svom brodu zamijeni bijelim.Kada je kralj Egej ugledao na pučini brod crnih jedara,pomislio je da je njegov sin poginuo,i od žalosti se bacio sa hridina u more.Od tada se more koje zapljuskuje grčku obalu zove-Egejsko.

 

Nazad