Добродоши на квиз

 

1.Које године се десила Француска еволуција:

а)1879

б)1789

в)1799