Приврда

 

Француска се налази на четвртом мјесту у свијту након САД , Јапана и Њемачке, по укупној вриједности

своје производње.

 

 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА

 

 

Сеоска миграције приказана је кроз знатно смањење броја пољопривредних газдинстава што је изазвало јасно повећање

средње величине, док се искориштена пољопривредна површина

тек веома мало смањила,још износи више од 30 миллиона хектара,што представља значајну количину.

Производи животињског порјекла престављају више од половине вриједности производње,захваљујући

узгоју говеда који је много више развијенији од узгоја свиња или оваца.

 

Међу биљњим производима издвајају се житарице воће и поврће и наравно ВИНО.

Извјестан прионос имају од риболова(првенствено старинга),а затим и од шумарства.

 

Недовољна производња електричне енергије је стари проблем, који је озбиљно погоршан брзим растом потрошње

између 1950 и 1973. године

 

 

НАЗАД