ETNICKE GRUPE

Zbog šarolike rasne strukture starosedeoci Egipta su bili podeljeni u etničke grupe, danas razlog tome su upotreba različitih jezika i pripadanje različitim religijama. Mnogi Egipćani su potomci drevnih Egipćana, populacije koja je bila naseljena u severoistočnoj Africi. Blizu 4.000 arapskih konjanika zauzelo je Egipat i proširilo islam. Arapski doseljenici počeli su se mešati sa starosedeocima, stupajući u bračne odnose. Današnji Egipćani vode poreklo i od drugih osvajača posebno Rimljana, Grka i Turaka. Odvojena starosedelačka grupa Nubijanci živeli su u severnom Sudanu i južnom Egiptu. Na hiljade njihovih sela poplavljena su izgradnjom jezera Naser u blizini Asuana. Nubijska populacija danas je skoncentrisana u Asuanu i Kairu. Vlada ih ne priznaje kao etničku manjinu. Mali broj Grka, Italijana, Jevreja i ostalih manjina se stopio sa domaćim hrišćanskim i muslimanskim stanovništvom.