OBRAZOVANJE

988. osnovan je Univerzitet u Al-Azharu. Ovo je najstariji univerzitet na svetu i vodeća institucija u izučavanju viših islamskih nauka. Počiva na mreži religioznih škola paralelnih državnom sistemu.

Univerzitet u Kairu, osnovan 1908, takođe je vodeća institucija višeg obrazovanja. Postoji još dvanaest državnih univerziteta, u Kairu, Asuanu, Aleksandriji...

Američki Univerzitet u Kairu je jedini privatna institucija višeg obrazovanja.

Brz rast populacije ozbiljno su preopteretili sistem obrazovanja. Učionice su od osnovnih škola do univerziteta prepune, a školama nedostaje radni materijal za adekvatno obrazovanje. Mnogo djce neredovno pohađaju školu ili čak nikako, jer moraju raditi da bi izdržavali svoju porodicu. Prema popisu iz 2001. 70,7 % stanovništva je pismeno, od toga 77,2 % muškaraca i 63,8 % žena.