RELIGIJA

Službena religija u Egiptu je islam. Prema cenzusu iz 1986. 94% Egipćana su muslimani. Najveća religijska manjina su Kopti. Oni sa ostalim manjinama (pravoslavni Grci i Jermeni, katolički Grci i Jermeni i protestanti) čine 4% od ukupnog broja stanovnika. Kopti i ostale manjine smatraju da službeni popis nije tačan te da oni čine 10 % od ukupnog broja.

Na ovom prostoru živeli su Jevreji, iako u malom broju, vrlo ekonomski važni. Napustili su zemlju posle 1956. kada su oružane snage Izraela, Francuske i Velike Britanije napale Egipat.

Početkom 80-ih godina islamski vojnici pripadali su islamskim grupama i Džihadu. 1992. počela je kampanja oružanog nasilja sa centrom u Kairu i Gornjem Egiptu čiji je cilj bio osnovati vladu striktno zasnovanu na Islamskom pravu. Žrtve ovog nasilja bili su Kopti, vladini službenici i turisti. Organizacije za ljudska prava ustanovili su da egipatska vlada vrši diskriminaciju nad Koptima. Vlada poriče ove optužbe ali i dalje su prava Kopta ograničena.

Religije: Muslimani 94 %, Hrišćani ( kopti ) 6 %.