SAOBRACAJ

Dužina železničkih pruga iznosi 5.026 km i sve su u državnom vlasništvu. Glavni pravci povezuju Asuan i gradove severno od Asuana sa Aleksandrijom, na obali Sredozemnog mora.
Rečni putevi iskorišteni su uglavnom za transport. Najveći promet je na Nilu. Dva autoputa povezuje Kairo sa Aleksandrijom, a ostali sa Port Saidom, Suecom i Fajumom. Ukupna dužina puteva iznosi 64.000 km. Postoje redovni letovi iz Aleksandrije i Kaira do velikih svetskih centara.
U Egipat-air-u, državnoj aviokompaniji, postoje redovni domaći i strani letovi. Egipat ima oko 80 aerodroma. Najveća pomorska luka je Aleksandrija, zatim nešto manje su Port Said i Suec.