Kina je zemlja sa veoma dugom istorijom, sjajnom civilizacijom i predivnim predelima. Još pre 400.000 do 1.000.000 godina primitivni ljudi, uključujući Yuanmou čoveka, Lantian čoveka i pekinškog čoveka, su živeli na tlu današnje Kine.  Zapisan istorija Kine pocenje u pradavnom 21. veku pre nove ere, kada je ustoličena prva kineska dinastija - Xia dinastija.  Daleke 221. godine pre nove ere Shi Huang Di (259-210.g.p.n.e), prvi imperator dinastije Qin,  je učinio kraj vlasteli koja je podelila zemlju za vreme Perioda Zaraćenih Država (475-221.g.p.n.e.) i osnovao dinastiju Qin, prvu centalizovanu autokratsku feudalnu imperiju u Kini.  Od dinastije Qin do osnivanja Republike Kine 1912. godine dinastije su se smenjivale: Han (206.g. pre n.e. - 220.g. posle n.e.), period Tri Kraljevstva ( 220-280.g.), Jin dinastija (265-420.g.), Severno i Južno carstvo (420-581.g.), Sui dinastija (581-618.g.), Tang dinastija (618-907.g.), period Pet dinastija (907-960.g.), Song dinastija (960-1279.g.), Yuan dinastija (1271-1368.g.), Ming dinastija (1368-1644.g.) i Qing dinastija (1644-1911). Republikanci ostaju na vlasti sve do 1949.g. kada vlast preuzima kineska komunistička partija i proglašava Narodnu Republiku Kinu. Republikanci tada odlaze na Tajvan, na kome formiraju svoju vlast, a Tajvan proglašavaju Republikom Kinom. Tajvan i dalje nastoji da zadrži svoju nezavisnost, što izaziva političke nesporazume između Kine i SAD, koji ga podržava.