U Kini ima puno religija počevši od budizma, taizma, islama i hrišćanstva (katolici i protestanti). Kineski građani imaju slobodu veroispovesti. Država štiti uobičajene verske aktivnosti i legitimna prava i interese religioznih krugova. U svim važeim propisima, kao što su Ustav, krivični zakon, izborni zakon, zakon o vojnoj obavezi, zakon o obrazovanju, zakon o radu, zakon o regionalnoj etničkoj autonomiji i osnovnim principima građanskog zakona, uključeni su stavovi koji štite slobodu veroispovesti i jednakost između vernika. Ni jedan državni organ, javna organizacija ili pojedinac nemaju pravo da brane nekome da veruje ili da ne veruje u bilo koju religiju, niti smeju da bilo kog građana diskriminuju zbog verovanja ili neverovanja u religiju.
Nacionalna religijska tela uključuju udruženje budista (Buddhist Association of China), udruženje taoista (China Taoist association), udruženje islama (Islamic association of China), patriotsko udruženje katoličke crkve (Patriotic association of Catholic Church in China), katolička bogoslovija (Chinese Chatolic Bishop College), komitet trostrukog patriotskog pokreta protestantskih crkvi (Three-self Patriotic Movement Comittee) i hrišćanski savet (China Christian Council). Sva verska tela biraju svoje vođe i rukovodeća tela, na osnovu sopstvenih pravila.
Pored navedenih verskih tela postoje oko 3000 verskih tela na provincijskim i okružnim nivoima. Verska tela i vernici samostalno organizuju versku službu pod zaštitom Ustava i zakona. Sada ima 74 verskih škola u Kini,
Kineski građani ne uživaju samo pravo na slobodu veroispovesti, nego moraju poštovati i obaveze propisane Ustavom i zakonom. Ustav NRK eksplicitno naglašava: »Niko ne sme da koristi religiju u svrhu narušavanja javnog reda, ugrožavanja zdravlja građana ili mešanja u obrazovni sistem države. Oni koji koriste religiju u svrhe nelegalne aktivnosti, Kineska vlada će kazniti u skladu sa zakonom bez obzira na to jesu li vernici ili ne. Vernici koji su prekršili zakon će biti kažnjeni u skladu sa zakonom kao i bilo koji drugi građanin koji prekrši zakon.«

U velikoj multi-etničkoj porodici Kine mnoge etničke manjine imaju svoje religije. Neke etničke manjine kolektivno veruju u određenu religiju. U skladu sa članom u Ustavu o slobodi veroispovesti građana, Kineska vlada je napravila specifične tačke kako bi se poštovala i zaštitila sloboda veroispovesti etničkih manjina i obezbedile sve uobičajene religiozne aktivnosti njihovih pripadnika.

Kineska religija sprovodi politiku nezavisnosti i samoupravljanja. Kina se protivi bilo kakvom mešanju stranih sila u unutrašnja pitanja kineske religije jer na taj način obezbeđuje da kinesku građani uživaju u slobodi svoje veroispovesti.
Kineska vlada aktivno podržava domaće versko telo i versko osoblje da slobodno sarađuje sa stranim verskim telima i osobljem, po principu nezavisnosti i samoupravljanja, kao i potpune jednakosti i uzajamnog poštovanja. Međunarodne veze u verskim krugovima su sagledane kao deo razmene između kineskog naroda i drugih naroda sveta. Kinesko versko telo i organizacije već su se priključile globalnoj verskoj oraganizaciji uključujući i Svetsko bratstvo budista, Vrhovni savet islama, Svetski skup za veru i mir i Svetsko