Kina se nalazi na istoku azijskog kontinenta, odnosno na zapadnoj obali  Tihog okeana.  Ukupna površina zemlje je 9,6 miliona kvadratnih kilometara.  Pored kopna Kina poseduje i teritorijalna mora:  Bohaisko more, Žuto more, Istočno kinesko more i Južno od Kineskog mora. Reljef KIne je složen i spušta se stepenasto od istoka ka zapadu. Planine, visorvani i brda čine 65% zemljišta. Sedam, od devetnaest svetskih planinskih vrohova se nalaze u NR Kini.  Bogatstvo vodama pokazuje podatak da su reke dugačke 220.000 km. Postoji oreko 5000 reka sa slivom većim od 100 km2 i više od 2800 jezera sa površinom većom od 1 km2, a ukupna površina 13 jezera prelazi 1000 km2.