Istorija Venecije

 

Venecija je grad u Italiji, poznat po kanalima, gondolama i bogatoj istoriji. Nastao je na pješčanim lagunama kao skrovište izbjeglicama..

Istorijat Venecije

Počeci grada što se rasprostire na 117 otoka i otočića koje pješčani sprud, Lido, štiti u laguni počinju u V. stoljeću. Tada su od Huna progonjeni stanovnici Aquileje dobje-gli na neke od tih močvarnih otoka. U tom skloništu začelo se vojvodstvo sa duždem na čelu (697.) i napokon se tu rodila trgovačka metropola koja je zavladala morem a posvetili su je svetome Marku pošto su kosti apostola donijeli iz Aleksandrije. Carigrad  je osvojio 1204. dužd  Enrico Dandolo. U XV. stoljeću bila je Venecija s više od dvjesta tisuća stanovnika središte svjetske trgovine i najveći lučki grad na svijetu. Raskošne građevine koje su podsjećale na orijentalne uzore, postajale su sve raskošnije. Nicale su nove palače, bogato opremljene od umjetnika kao što su bili Tintoretto,Veronese,Tizian i Girgone. To je grad sa 150 kanala i četiri stotine mostova. U to je vrijeme dosegao svoj vrhunac. Pad Venecije započeo je kada su Turci oduzeli Venecijancima Carigrad. Upravo porazno djelovalo je otkriće Portugalaca morskog puta u Indiju. Od sada se, na primjer, mogao dobiti papar iz Lisabona za petinu jeftinije no što mu je bila cijena u Veneciji. Trgovačke su veze opustjele, moć i bogatstvo nestajalo, Venecija se sve više pretvarala u umirući grad.

>>NAZAD>>