Mletacka republika

 

 

 

 

Mletacka Republika je naziv grada-države čije je središte bio današnji talijanski grad Venecija, a koja je postojala od 9. do 18. vijeka (do 1797. godine). Mletačka Republika je bila pomorska sila na obalama istočnog Mediterana, odnosno na obalama Jadranskog mora. Nastala je prvobitno kao grad-država, nakon invazije Lombarda na sjevernu Italiju 568. Tokom srednjeg vijeka Mletačka Republika se razvijla u vodeću pomorsku silu u ovom dijelu svijeta, ovladavši najvećim dijelom jadranske obale, dijelom otoka u Egejskom moru, te osnovavši svoje trgovačke kolonije u Konstantinopolju i Jerusalimu. Republika je prestala da postoji nakon Napoleonovog osvajanja 1797.

Istorija

Mletačka je Republika priznavala vlast Vizantije do 10. stoljeća, kad joj je formalno priznata nezavisnost, a kasnije se naglo razvila i ojačala zahvaljujući razvitku trgovine. U težnji za ekspanzijom prema istoku postala je veliki neprijatelj Bizanta i bila glavni učesnik u njegovom prvom rušenju 1204. godine i osnivanju Latinskog Carstva. Tijekom 11. i 12. stoljeća Venecija je svoju vlast proširila na jedan deo Lombardije, Dalmaciju. Albaniju, Peloponez, Kretu, Cipar i egejske otoke.

U 15. stoljeću pod mletačku vlast pali su gradovi Padova, Vicenza, Verona, Breša, Bergamo i dr. Ekspanzija na Jadran počinje 1000. godine, kada je dužd Petar II Orseolo otrgao od hrvatske države veći deo Dalmacije. Naročitu korist izvukla je posle četvrtog krstaškog rata kada je dobila deo Carigrada, Moreju, jonske otoke te neograničeno pravo trgovine. U periodu od 1205. do 1358. godine njenu vrhovnu vlast priznao je i Dubrovnik; tada je bila na vrhuncu moći i kao najveća pomorska mediteranska sila s pravom je nazivana "gospodaricom mora".

Opadanje mletačke moći, kao i moći svih trgovačkih gradova u Sredozemlju, počelo je u 16. stoljeću otkrićem Amerike i pomorskog puta za Indiju, jer su se pomorski putevi i svetska trgovina pomerili sa Sredozemnog mora na Atlantski okean. Od 16. stoljeća Venecija gubi istočne posede, koje joj otimaju Turci (Kipar 1571, Krit 1669. i dr.), a neovisnost je konačno izgubila Kampoformijskim mirom 1797, kojim ju je Napoleon Bonaparte ustupio Austriji, a 1805-1815. pripojio je svojim posedima u Italiji; 1815-1866. ponovo pripadala Austriji, a 1866. ušla u sastav ujedinjene Italije.

Balkanske zemlje pod Mlecima

Kako su Mleci bili izvrsni pomorci, veliki dijelovi Dalmacije, Istre i Kvarnera, pa čak i Hercegovine bili su u različitim periodima tokom povijesti pod kontrolom Mletačke Republike

 

<<NAZAD>>