1. Gdje je rođen Vladika Petar drugi Petrović Njegoš ?

1) Na Njegušima

2) U Podgorici

3) U Žabljaku