je masivni gravitacijom vezan skup zvezda, međugalaktičog gasa, plazme i (moguće) nevidljive tamne materije. Galaksije se po veličini dele na na one najmanje (patuljaste) koje sadrže oko 10 miliona zvezda do enormno velikih koje sadrže i do bilion(1012) zvezda.

Pretpostavlja se da u vidljivom delu univerzuma postoji preko stotinu milijardi (1011) . Većina  u prečniku ima od hiljadu pa do stotinu hiljada parseka, (par desetina hiljada pa do par stotina hiljada svetlosnih godina). galaksije su jedna od druge često udaljene više miliona parseka ili (ili megaparseka).

Galaksije su međusobno povezane gravitacijom i kao takve čine skup ili galaktičko jato, koja zajedno mogu formirati i superjato. Pretpostavlja se da 90% materije u galaksiji čini takozvana tamna materija. Podaci prikuplljeni posmatranjem govore da većina  sadrži barem po jednu supermasivnu crnu rupu u svom centru. Vrlo je verovatno da naša  Mlečni Put poseduje jedan takav objekat.
 

 

 

 

SLIKE