Pulsari su vrsta neutronskih zvezda, prečnika oko 10 km, koje vrlo brzo rotiraju. Najbržim pulsarima za jedan je okret potrebno tek oko 3 ms.

Milisekundnim pulsarima se nazivaju oni koji rotiraju brže od 100 puta u sekundi. PSR J1740-5340 se okrene čak 274 puta u sekundi. Pulsari u pravcu ose rotacije ispuštaju jako elektromagnetno zračenje, najčešće u obliku radio-talasa. Nama pulsar, usled rotacije i uskog snopa radio-talasa, izgleda kao svemirski svetionik.

Veruje se da se frekvencija pulsiranja poklapa sa frekvencijom rotacije pulsara.

 

 

 

SLIKE