Svemir je sva materija koja postoji i sav prostor u kojem se neprekidno odvijaju različiti procesi. Od grčkog: “κόσμος“ (kosmos) ili latinskog: “universus“ (univerzum), nastala je slovenska reč “vasiona“ ili “svemir“. (Jel može neko da proveri ovu tvrdnju, „vasiona“ i „svemir“ su zapravo dve reči koje imaju isto značenje, a koren im je potpuno slovenski - „vas=sav=sve“, a „mir“ je svet.) Deo svemira koji može da se vidi ili ispita obično se naziva poznati svemir ili vidljivi svemir. Pošto širenje (inflacija) svemira uklanja iz našeg vidokruga njegov ogroman deo, većina kosmologa prihvata stanovište da je nemoguće osmatrati ceo svemir te koriste izraz naš svemir da naglase da se radi samo o onom delu ljudima dostupnom za ispitivanje.

U terminologiji fizičke kosmologije, svemir se smatra konačnim ili beskonačnim prostorno-vremenskim kontinuumom u kojem postoje sva materija i sva energija. Neki naučnici podržavaju hipotezu da bi svemir mogao biti deo sistema brojnih drugih svemira.

 

 

 

SLIKE