1. Kada je rođen Pikaso ?

1) 1881

2) 1882

3) 1880