Ustanak

 

 Miloš Obrenović(1783-1860)                                                                                                                                         Zastava ustanika

Iskustvo iz Prvog srpskog ustanka olakšalo je pripreme za pokretanje Drugog srpskog ustanka.Na zboru narodnih prvaka u Takovu za vođu ustanka izabran je Miloš Obrenović,vojvoda iz Prvog srpskog ustanka.Aprila 1815.godine ustanički pokret brzo je zahvatio veći dio Beogradskog pašaluka.Veće borbe su vođene na Ljubiću(kod Čačka),kod Požarevca i Dublju(u Mačvi).U tim borbama ustanici su pobijedili.Poslije prvih ustaničkiih uspjeha Turska je pristala na pregovore,jer se plašila intervencije Rusije koja je,poslije pobjede nad Napoleonom,bila vrlo moćna.Po sporazumu Miloša Obrenovića i Marašli Ali-paše u Beogradskom pašaluku zavedena je zajednička srpsko-turska uprava.Srpske starješine,sa knezom Milošem na čelu,skupljale su porez i spahijske dažbine i predavale ih Turcima.Ipak,ovaj sporazum je srpski narod mogao da zadovolji samo privremeno.Oslanjajući se na odredbe osme tačke Bukureškog mirovnog ugovora(1812),Srbi su tražili punu autonomiju i povrat šest nahija van Beogradskog pašaluka koje su oslobođene za vrijeme Prvog srpskog ustanka.Sultan je bio prinuđen da Hatišerifom iz 1830.godine prizna Srbiji potpunu autonomiju,a posebnim beratom da prizna Miloša Obrenovića za nasljednog kneza Srbije.Novim hatišerifom iz 1833. Srbija je poslije narodnog ustanka dobila šest nahija van Beogradskog pašaluka koje su ulazile u sastav Karađorđeve Srbije.Tako je srpski narod junačkom borbom u Prvom i Drugom ustanku zbacio osmansku vlast.Oslobodio se feudalnog sistema,jer su seljaci postali slobodni vlasnici posjeda i stvorio nacionalnu državu.

<<<Nazad