STARA KOMEDIJA

U staroj antickoj komediji glumila su svegau tri glmca,ali je svojevrsnu ulogu imao i hor sa 24 clana koji su bili razlicito kostimirani(ponekad cak i u  zabe ose ili ptice).No pored toga,nju je kerekterisalo i nesto drugo :specifican sadrzaj.Potekla od veselih i raspusnih povorki (kosmos) koje su obilazile naselja pjevajucirugajuci se i zbijajuci sale,ova komedija njegovala je licne uvrede upucene istaknutim politicarima,filozofima i umjetnicima tog doba.Ona se zapravo bavila aktuelnim politickim i ostalim prilikama  tadasnje Atine:komediografi su pricali o javnim obicajima,dnevnoj politici,prosveti,poeziji,muzici...

                                                    

       

ZASTITNICA  

Prema starogrckoj mitologiji,bozanska zastitnica komedije je Talija,njeno ime znaci"ona koja cvjeta,a‚prikazivana je s komicnom maskom na licu,s krunom od brsljana i kukom.Inace,muze su grcke boginje koje pomazu umjetnicima i naucnicima i inspirisu ih.One su cerke vrhovnog boga Zevsa,njihov voda je bio Apolon,bog ljepote,a boravile su u sveucilistima koja su se nazivala muzeioni(otuda i danasnja rijec za muzej).Inace,u pocetku je bilo tri muze,ali je poslije brojnih izmjena,konacno ustanovljena cifra od devet,svaka" zaduzena" za neku drugu umjetnost.

 

IZGUBLJENA     

Cuveni starogrcki pjesnik Homer je,pored  epova   "Ilijada" i "Odiseja",napisao i jednu komediju.Legenda,naime, kaze  da je u pitanju bio saljivi ep "Margit"ili, u prevodu,"Budala"."Margit" se bavio istoimenim junakom koji je navodno bio iz bogate porodice,koji nije umio da racuna s brojevima vecim od pet,koji nije znao da li ga je u stomaku nosio otac ili majka,...uopste junakom koji je bio prilicno glup.Filozof Aristotel zabiljezio je da je kako "Ilijada" i "Odiseja" stoje prema tragediji,tako "Margit"   stoji prema komediji komediji,odnosno da je Homer u ovom djelu dao dramski oblik smijesnom.Porad Homerovog djela,zauvijek je izgubljeno i Aristotelovo djelo"Poetika 2"koje je bilo posveceno komediji.Aristotelove studije o tragicnom su,pak,sacuvane.         

 

BACK