2. Kada je sklopljeno prvo primirje u I Balkanskom ratu?
a) 11.03.1912.
b) 03.11.1912.
c) 03.12.1912.