Kraj rata
Uprkos stabilizovanja fronta u Makedoniji, želja bugarske vlade za mir je nastala zbog događaja koji su bili daleko od Makedonije. Rumuni su napali 10. jula, zauzevši spornu Dobrudžu i ugrožavajući Sofiju sa severa. Da stvar bude još gora, Turci su iskoristili situaciju da povrate svoje bivše posede u Trakiji, uključujući i Jedrene, koji su Bugari napustili 23. jula bez ispaljenog metka. Turska i rumunska vojska nisu imale žrtve u borbi, iako su obe armije teško patili zbog ponovnog izbijanja kolere.

Primirje je potpisano 31. jula, a pitanja teritorija su rešena sporazumima iz Bukurešta i Istambula. Bugarska je izgubila većinu teritorija zadobijenih u Prvom balkanskom ratu, uključujući Dobrudžu, većinu Makedonije, Trakije i egejske obale sa izuzetkom luke Dedegač. Srbija je postala dominantna sila na Balkanu, a Grčka je dobila Solun i njegovu okolinu zajedno sa većinom obale zapadne Trakije. To je bio samo privremeno rešenje. 10 meseci kasnije borbe su obnovljene s početkom Prvog svetskog rata.