Mir
Do nogu potučena Otomanska imperija morala je da prihvati mirovne uslove koji su joj još ranije ponuđeni i tako je 30. maja 1913. zaključen mir po kome se Turska odrekla svih zemalja na Balkanu zapadno od linije Enos-Midija i svih ostrva u Egejskom moru.

Iako su članice Balkanskog saveza izašle kao apsolutne pobednice iz Prvog balkanskog rata mirovni ugovor su skrojile velike sile protivno ranijim dogovorima i planovima koje su članice saveza međusobno zaključile. To se odrazilo u stvaranju Albanije čime su kraljevine Srbija i Crna Gora uskraćene za zemlje koje su oslobodile. Srbija je morala da napusti srednju Albaniju, a Crna Gora je blokadom njene obale primorana da napusti Skadar za koji je toliko krvi prolila. Na stvaranju Albanije insistirala je Austrougarska koja je time želela da spreči Srbiju da izađe na more i time je oslabi u predstojećem sukobu koji je bio neminovan posle proterivanja Turaka sa Balkana.