Posledice
Jedna od najvećih tekovina Prvog balkanskog rata bilo je uspostavljanje zajedničke granice Srbije i Crne Gore čime je stvoren jedan od preduslova za ostvarenje viševekovnog sna Srba o ujedinjenju, pogotovo što je oslobođena kolevka srpske države, a u Kumanovkoj bici konačno osvećeno Kosovo.

Stvaranje Albanije uskratilo je Srbiju i Crnu Goru za teritorijalna proširenja, zbog čega je Srbija zadržala celu Makedoniju, koju je oslobodila, protivno ranijim odredbama ugovora sa Bugarskom po kojima je o podeli zemalja istočno od Šar-planine i zapadno od reke Strumice trebalo naknadno da se razgovara. Netrpeljivost između Srbije i Bugarske osetile su se još tokom rata kada Bugarska nije ispunila deo dogovorenih obaveza, a pojačale su se nakon pada Jedrena (Adrijanopolja) kada se turski komandant predao Srbima, nakon čega su Bugari odbili da železnicom prevezu srpske trupe nazad. Ovakav razvoj situacije i težnje Centralnih sila da prodru na istok dovešće vrlo brzo i do Drugog balkanskog rata, a kasnije i Prvog svetskog rata.