Preduslovi za rat
Krajem XIX i početkom XX veka Otomanska imperija se nalazila u velikoj krizi i stalno su je potresali udari (Ilindenski ustanak, Mladoturska revolucija, Italijansko-turski rat). Takvo njeno stanje rešile su da iskoriste balkanske zemlje da bi oslobodile svoje sunarodnike iz turskog ropstva koji su što se kriza imperije produbljivala bili izloženi sve većim pritiscima i progonima. Sa tim ciljem su balkanske zemlje, pod pokroviteljstvom Rusije, početkom jeseni 1912. godine stvorile Balkanski savez.

U to vreme svet (Evropa) je već bila polarizovana na Centralne sile i Antantu i samo se čekao povod za izbijanje sukoba koji je već tada bio neminovan. Zbog te činjenice ovaj sukob je vrlo lako mogao da preraste u Prvi svetski rat jer su Rusija i članice Antante podržavale Balkanski savez, dok je Turska bila na strani Centralnih sila.

Iako su velike sile zvanično zauzele neutralan stav, nezvanično su ipak pružale pomoć i podršku zaraćenim stranama.