Prvi deo rata
Vojske Balkanskog saveza bile su pripremljene za rat i među vojnicima je vladao vrlo visok moral jer su u ovom ratu videli ostvarenje viševekovnog sna o oslobođenju svojih zemalja od turske okupacije, dok su turske snage bile razvučene na širokom frontu što ih je dodatno oslabilo.


Turski zarobljenici u Beogradu 1912.Snage Crne Gore su dejstvovale u tri smera ka:

Raškoj
Metohiji
Skadru
Na prva dva fronta snage Crne Gore sa jedne i trupe Srbije sa druge strane oslobodile su Rašku, Metohiju i Kosovo i tako uspostavile zajedničku granicu. Nakon čega se veći deo vojske Crne Gore okrenuo opsadi Skadra, koji je predstavljao najjače tursko uporište u tom delu Balkana.

Glavnina vojske kraljevine Srbije je krenula prodor ka Makedoniji i do nogu potukla tursku vojsku u bici kod Kumanova, čime je oslobodila celu Makedoniju. Turci su pokušali da zaustave srpski prodor kod Bitolja, ali su još jednom strahovito potučeni, a vojska kraljevine Srbije oslobodila je centralnu Albaniju i povezala se sa grčkim trupama.

Grčka vojska je brzim prodorom oslobodila Epir i Tesaliju spojivši se sa srpskim trupama i otpočela opsadu Soluna, dok su Bugari osvojili deo južne Trakije i opseli Jedrene (Adrijanopolj).