Tok rata-pocetak rata
Nakon sklapanja saveza početkom jeseni 1912. godine, balkanske zemlje su odlučile da Crna Gora prva objavi rat Otomanskoj imperiji i time povuče veći deo trupa ka sebi i omogući lakši udar ostalim članicama saveza. Tako je početkom oktobra Crna Gora objavila rat Turskoj, da bi se 17 i 18 oktobra u rat uključile i ostale članice.