Дезоксирибонуклеинска киселина
ДНК

 

  Шта је то ДНК?

ФИзичке и хемијске карактеристике

Денатурација и хибридизација ДНК

Паковање ДНК молекула у ћелије

Репликација ДНК

Транскрипција

Транслација

 

ДНК рачунари

Галерија

Квиз

 Аутор: Никола Ђекић IV1

 

 

 

 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.