Денатурација и хибридизација ДНК

                                                                                                                                                                                          почетна   

Секундарна структура ДНК је подложна денатурацији.Под денатурацијом се подразумијева нарушавање секундарне структуре молекула,тако да се двочлани ДНК молекул раздваја у два полинуклеотидна ланца.Под одређеним условима може доћи до ренатурације, тј. до поновног спајања комплементарних ланаца ДНК.Процеси денатурације и хибридизације догађају се и у ћелији под контролисаним условима и у ограниченом обиму.Ти процеси су неопходни за нормално функционисање ДНК, као предуслов за репликацију,транскрипцију и транслацију.

Када се у раствору нађу два полинуклеотидна који имају комплементарне редосљеде нуклеотида,наградиће се хибридни двочлани молекул.Денатурисана ДНК може да хибридизује са денатурисаном ДНК исте или различите врсте, или са РНК.Хибридизација је нашла веома широку примјену у истраживањима у молекуларној биологији и представља једну од основних техника генетичког инжењеринга.