КВИЗ!

     1) Код еукариота, ДНК се налази у:

              а) цитоплазми

              б) нуклеусу(једру)

              в) органелама