Паковање ДНК молекула у ћелије

                                                                                                    почетна

 

Готово код свих прокариота ДНК молекул је затворен круг саграђен од два спирално увијена полинуклеотидна ланца.Код еукариота организација ДНК молекула је нешто компликованија.ДНК молекул је веома дугачак, у просјеку 2,5m. Та дужина молекула мора да стане у ћелије које се не могу видјети голим оком.Међутим молекул се пакује помоћу протеина који се називају хистони.Хистони су мали, основни протеини богати аминокиселинама као што су лизин и аргинин.У еукариотским ћелијама пронађено је пет врста хистона: Н1,Н2А,Н2В,Н3,Н4. Диск је саграђен од 8 хистона, 4 горе и 4 доле, око којих је обавијен ДНК молекул.Осам хистона(од сваке врсте по два) остварују структуру која изгледа као диск.Око сваког хистона се обавије ДНК млекул у дужини од 166 парова комплементарних нуклеотида.Тако увијени ДНК молекул се обавије око јединог преосталог хистона Н1, који не формира стуктуру у облику диска,већ служи само као веза до сљедећег диска,и поново се обавија око сљедећег диска.Структура ДНК молекула обавијеног око диска хистона назива се нуклеозом.Гледано кроз микроскоп ова структура изгледа као перлана огрлица.Овим непрекидним увијањем и савијањем омогућава се паковање дугачког молекула ДНК у веома мали простор ћелије.