Репликација ДНК

                                                                                                                  почетна

 

Репликација ДНК је веома сложен и важан процес.Цио живот се заснива на овом процесу.Репликација ДНК молекула почиње на мјесту које се зове oric locus.Протеин ДНК се везује за то мјесто и врши се хидролиза АТП(аденозин-три-фосфат).Ово прво надовезвање доводи до почетног одвијања молекула ДНК из спирале у два линеарна ланца повезана водоничним везама,што је потребно за успјешну репликацију.Ензими који одвијају ДНК молекул у облик мердевина називају се хеликазе.Ензими одвијају молекул брзо,од 75 до 100 револуција у секунди.Међутим овакво брзо одвијање може да доведе до тензија полинуклеотидних ланаца.То је као кад желимо брзо да одвежемо пертле,па се пертле увију у чвориће.Да не би дошло до стварања чворића и оштећења молекула,постоје ензими, ДНК топоизомеразе,који попуштају водоничне везе како би се избјегле тензије.У исто вријеме док се молекул одвија у мердевине,структура која се назива репликациона виљушка иде одмах иза топоизомеразе и раздвја водоничне везе између парова.ДА би ланци остали раздвојени, раздвајајући протеини се везују за сваку страну ланца и спречавају везивање.Процес репликације је сличан механизму рајфешлуца.

Након раздвајања ланаца један иде у правцу 3'-5',док други ид у правцу 5'-3'(антипаралелност).Важан ензим који синтетише нове полинуклеотидне ланце је ДНК полимераза δ ,и може да синтетише нови ланац у правцу 5'-3',читајући у правцу 3'-5'.Синтезу оба ланца врши ДНК полимераза тек што се веже за родитељски ланац, који служи као матрица.Овај ензим не може да се веже за огољени ланац матрицу,већ захтјева постојање зачетника(прајмера).Зачетник је кратки ланац РНК и његову синтезу катализује ензим примаза.Када се каратки ланац РНК спари са почетком матрице то омогућава везивање ДНК полимеразе и почиње синтеза новог ланца.Ланац који се синтетише у правцу супротном од праваца кретања репликационе виљушке, није у могућности да буде комплетно синтетисан, већ се синтетише у фрагментима,који се називају Оказакијеви фрагменти, и појављује се само на ланцу који иде у овом правцу.Ензим лигаза има улогу да везује фрагменте један за други.ДНК полимераза β има важну улогу да провјери новонастале ланце,да провјери да су све базе повезане како треба,као у матичном ланцу.Репликација се засуставља када репликациона виљушка наиђе на секвенцу на ДНК молекулу који је кодиран за стопирање репликације.Грешке при ДНК репликацији могу да доведу до разних болести и често су фаталне.