Шта је то ДНК?

   почетна

 

Дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК) је нуклеинска киселина која садржи упуства за развој и правилоно функционисање свих живих организама.Сва жива бића имају свој генетски материјал у облику ДНК, осим неких вируса који имају РНК(рибонуклеинску киселину).ДНК преноси генетске информације,генетске шифре о грађи ћелија,протеина тако да се према тим шифрама гради организам.ДНК сегмент од 400-1800 нуклеотидних јединица који носи ове шифре назива се ген.

У еукариотима,организмима као што су животиње и биљке, ДНК молекули се налазе у нуклеусу(једру ћелије) тачније у хромозомима.Код прокариота(бактерије) он се налази у цитоплазми ћелије.ДНК је дугачак полимер састављен од мањих јединица који се називају нуклеотиди.ДНК испуњава три основна услова да се може назвати насљедном супстанцом:

-способност саморепродукције

-способност да носи генетичку информацију

-способност промјенљивости њене структуре и функције