Транслација

                                                                                          почетна

Транслација је други корак у процесу синтезе протеина,који је уједно дио свеукупног процеса испољавања гена. У транслацији информативна РНК( и-РНК) се декодира како би се произвео специфичан полипептид на основу правила које спецификује генетски код. Транслацији увијек претходи процес транскрипције.Слично транскрипцији, транслација се врши кроз три фазе:

1. инцијација

2. елонгација

3. терминација

Својство неких антибиотика, уједно и њихова моћ, је да утичу на процес транслације, тако што је или ометају или потпуно терминују.Антибиотици који дјелују на овом принципу су: анисомицин,циклохексимид,хлорамфеникол и тетрациклин.

Информативна РНК је молекул који носи поруку,односно генетски код,о распореду азотних база у ДНК молекулу,из хромозома до рибозома. Генетска информација коју носи информациона РНК идентификује се се помоћу водоничних веза и везује за тачно одређене транспортне РНК(т-РНК), које преносе специфичне амино киселине на растући полинуклеотидни ланац на мјесто рибозомалне синтезе протеина. Генетска шифра се преноси се преноси у групи од три јединице(триплети),односно три нуклеотида. Свака од ових три нуклеотидних група представља једну аминокиселину. Те групе по три нуклеотида и-РНК називају се кодони. Комплементарна т-РНК такође има групе по три комплементарна нуклеотида, који се називају антикодони. Када молекул и-РНК пролази кроз рибозом, одређени кодон позваће т-РНК са одговарајућим антикодоном, аова ће на супротном крају носити одговарајућу аминокиселину.Помјерањем рибозома дуж молекула и-РНК  везиваће се наредни т-РНК молекули који носе одговарајућу аминокиселину, полипептидни ланац у рибозому формираће се на карактеристичан начин, зависно од редосљеда кодона, односно према редосљеду кодона у одређеном гену. Нуклеинске киселине садрже свега четири нуклеотида,па је могуће остварити 4 на трећу триплета, тј. 64 кода,кодона,или анти кодона. Реално постоји 61 врста транспортних РНК, способних да вежу једну од 20 аминокиселина.