1. Šta je solarni vjetar ?

1) struja čestica u sunčevoj atmosferi

2) strujanje vazduha na sunčevoj svjetlosti

3) oblik ljudskog ponašanja