Religija

 

 

 

U starom Rimu najzastupljenija religija bila je rimska religija (ital. Religio Romana), zajedno sa rimskom mitologijom koji su se poštovali u raznim kultovima. Zbog višekulturnog karaktera grada, javljale su se i druge religije kao mitraizam  i razni mistični kultovi. Za vreme Rimske republike javlja se i judaizam, čiji su sledbenici često kroz istoriju zatvarani u rimski geto. Slična sudbina pratila je i sledbenike hrišćanstva, čija se zajednica vrlo rano javlja u gradu, koji su često bili progonjeni.

Uprkos progonima, hrišćanstvo je do 4. veka postalo toliko rašireno, da ga je na kraju car konstantin I Veliki legalizovao 313. godine, a 380. godine car Teodosije proglasio je hrišćanstvo službenom religijom carstva. Nešto kasnije, sve ostale religije su zabranjene, pa je tako i rimska religija izumrla.

Rim je postao jedno od središta hrišćanstva , a rimski biskup  postao je nadređeni svim hrišćanskim biskupijama i vođa hrišćana, smatrajući se naslednikom sv.Petra koji je, uz sv.Pavla mučenički umro u Rimu u 1. veku. Od legalizacije hrišćanstva 313. godine, brojni rimski carevi i patriciji značajnim donacijama pomagali su Crkvu, čime je ona kroz vreme dobila znatnu političku moć.

Nakon pada Zapadog carstva 476. godine, Crkva je mala sve veći i veći politički uticaj i vlast nad civilnim stanovništvom u Rimu i okolnim područjima. Vremenom, Rim je postao središte katočičke crkve i glavni grad papaskih dršava. U periodu renesanse u gradu su izgrađene brojne značajne crkve, uključujući baziliku sv.Petra na vatikanskom brežuljku.

Papinstvo se prvo nalazilo uLateranskoj palati, a kasnije je premešteno u Kvirinalsku palatu. Nakon što je Rim pripojen Italijanskom kraljevstvu 1870. godine, papa Pije IXpovukao se u Vatikan i proglasio se zarobljenikom Savojske dinastije, što je izazvalo dugotrajni sukob između Katoličke Crkve i Italije.

Ovaj sukob rešen je 1929.Lateranskim sporazumima kojim je Sveta Stolica dobila pravo upravljanja nad Državom vatikaskog carstva kao samostalnom državom.

Zbog velikih migracija iz afričkih država i država Bliskoga Istoka, u gradu se, zadnjih godina, značajno uvećala islamska zajednica. Zbog ove činjenice u gradu je podignuta muslimanska bogomolja koja je trenutno najveća džamija u Evropi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povratak na početnu stranicu