Granice

Dugo se raspravlja o preciznom mjestu granica Evrope. Evropa, u stvari, nije pravi "kontinent", vec predstavlja dio Evroazije, pa zato nije lako oznaciti gde tacno prestaje Evropa a gde pocinje Azija. S druge strane, granice Evrope cesto su diktirane granicama kultura, ekonomije, i politike, usled cega danas postoji nekoliko "Evropa" koje, ujedno, oznacavaju razlicite stvari.

Smatra se da je planinski venac Ural zajedno sa rekom Ural, prirodna, istocna granica Evrope. Ostale granice Evrope cine: na severu - Severno more, na jugu - Mediteransko more, a na zapadu - Atlantski okean. Jugoistocnu granicu Evrope cine planine izmedu Kaspijskog i Sredozemnog mora.


Regioni Evrope

Evropa se tradicionalno dijeli na pet geografsko-kulturnih podrucja:

* Balkan
* Istocna Evropa
* Skandinavija
* Srednja Evropa
* Zapadna Evropa

Reljef
Topografija Evrope.


Od svih kontinenata Evropa je najrazudjeniji kontinent. Ona sama je jedno veliko poluostrvo. Posmatramo li nju kao kontinent onda na tom poluostrvu (kontinentu), na poluostrva i ostrva otpada 28% njene celokupne površine. Posmatrano iz drugog ugla oko 62% evropskog prostora nalazi se blizu mora, a samo za 38% toga prostora moglo bi se konstatovati da je udaljeno od mora.

 

Raščlanjenost reljefa

Na razudenost Evrope velikog uticaja ima rašclanjenost njenog reljefa. Vertikalna rašclanjenost reljefa Evrope nije toliko izrazita u odnosu na druge kontinente koliko je to horizontala rašclanjenost.

Obale Evrope duge su 41.000 km (po nekim autorima 38.000 km, ali smatramo tacnijim prvu cifru). Sa tom dužinom obale Evropa je najrazudeniji kontinent (na 1000 kmІ površine Evrope dolazi 4,1 km obale). Uporedi li se to sa drugim kontinentima taj koeficijent je najveci (kod Sev. Amerike je 3,1 km, Južne Amerike 1,6 km, Azije 1,7 km i Afrike 1,1 km obale na 1000 kmІ). Pojedini delovi obala Evrope (po proracunu njemackog geografa O. Hencela) po razudjenosti su daleko veci: norveška obala 20, dalmatinska obala 10, grcka obala 6 španska obala 5). Karta izotijla (krive zatvorene linije koje pokazuje jednaku udaljenost od obalne crte) pokazuje da u Zapadnoj i Srednjoj Evropi nijedna tacka u unutrašnjosti kontinenta nije udaljena više od 500 km, dok je u Istocnoj Evropi ova udaljenost 1.200 km.
 

Početna