Opste karakteristike Srbije

 

-Stanovnistvo Srbije -Uprava Srbije -Klima Srbije

 

 

Stanovnistvo Srbije

Popis stanovništva 2002. u Srbiji je održan prema međunarodnim preporukama za popis stanovništva i domaćinstava (Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region, New York and Geneve, 1998). Za razliku od prethodnih sedam popisa kada je popis rađen po koncepciji stalnog stanovništva sada su načinjene izmene zbog kojih rezultati nisu u potpunosti uporedivi.

Kritični momenat popisa je utvrđen prema teritorijalnom stanju od 1. januara 2002. godine, što znači da je stanovništvo naselja kod kojih je bilo teritorijalnih promena iskazano prema teritorijalnom stanju u vreme poslednjeg popisa.

U stalno stanovništvo su uključeni svi stanovnici koji na jednoj teritoriji borave duže od godinu dana. Dakle, strani državljani koji su boravili u Srbiji duže od godinu dana su u popisu 2002. godine uvedeni kao stalni stanovnici Srbije. Takođe, u stalno stanovništvo Srbije su uključena samo lica koja su kraće od godinu dana na boravku ili radu u inostranstvu. Stanovnikom naselja se smatra i lice koje je u kritičnom trenutku popisa van naselja zbog odsluženja vojnog roka, odsluženja kazne, lečenja, školovanja ili rada.

Srbija se nalaza u Jugo Istocnom dijelu Evrope.

U popisu 2002. godine su stanovnici naselja koji su izbegla lica sa teritorija bivše SFRJ popisani kao stalni stanovnici Srbije i svrstani su kao stanovnici naselja u kojima su se zatekli. Raseljena lica sa Kosova i Metohije su zabeležana kao privremeno prisutna lica u mestu popisa, a ne kao stalno naseljena lica.

 

Uprava Srbije

 

 

Oblik vladavine: republika

Glasačko pravo: 18 godina (16 godina ako je osoba zaposlena)

Nacionalni praznici: 1. i 2. januar-Nova godina, 7. januar-Božić, 15. februar-Dan državnosti, Uskrs-po pravoslavnom kalendaru, 1. i 2. maj-Dan rada, 28. juni-Vidovdan, 27. januar Dan duhovnosti

Stranke: Demokratska Stranka (Boris Tadić), Srpska Radikalna Stranka (Vojislav Šešelj), Demokratska Stranka Srbije (Vojislav Koštunica), G17 plus (Mlađan Dinkić), Socijalistička Partija Srbije (Ivica Dačić), Srpski Pokret Obnove (Vuk Drašković), Liga socijaldemokrata Vojvodine (Nenad Čanak), Savez vojvođanskih Mađara (Jožef Kasa), Sandžačka Demokratska Partija (Rasim Ljajić).

 

 

 

Klima Srbije

Klima Srbije pretežno je umjereno-kontinentalnog karaktera sa stepskim osobinama na sjeveru u Vojvodini i istoku u Negotinskoj krajini; na zaravnjenim dijelovima Staroga Vlaha u jugozapadnoj Srbiji i na najvišim planinama klima ima planinske karakteristike s kratkim svježim ljetima i oštrim dugim zimama. Poznato je da Sjenica na nadmorskoj visini od 1015m ima prosječnu temperaturu zraka u januaru -5,3 °C, a u julu tek 16,3 °C.

Srednje januarske temperature zraka u najvećem se dijelu kreću između 0 i -2 °C, u višim planinskim krajevima između -2 i -4 °C. Julske srednje temperature zraka veće su od 22 °C u Vojvodini i Pomoravlju te Negotinskoj krajini, a u planinskim krajevima i na visoravnima manje od 18 °C. Srednje godišnje temperaturne amplitude najveće su u Banatu i Negotinskoj krajini vise od 24 °C.

Pojedini dijelovi Srbije ubrajaju se u stepska područja. To su sjeveroistočni dijelovi Vojvodine gdje npr. u Kikindi padne samo 589 mm padalina, u Senti 569mm godišnje. Srednje i južno Pomoravlje čiji je predstavnik Niš ima 555 mm, Leskovac 587 mm, i td. Godišnji režim padavina ima dva maksimuma, primarni, u kasno proljeće i sekundarni, u kasnu jesen; zime i ljeta su sušni periodi. U Vojvodini i Pomoravlju snježni se pokrivač zadržava na tlu do 40 dana, u ostalim, višim dijelovima preko 40 dana, a na najvišim planinama preko 120 dana.