Sokrat je kao Atinjanin istupao protiv:

 

1) Milecana

 

2) Sofista

 

3) Atomista