1. Od koje do koje godine je trajao II Svjetski Rat?

a) 1941-1943

b) 1914-1918

c) 1939-1945