HOMEPAGE             Arhitektura renesanse

 

         Arhitekturi renesanse uzor bila je anticka arhitektura.ona ozivljava anticke estetske principe:simetriju,proporciju i harmoniju.Oslobadja se goticke dekortivnosti i teži da dijelovi koji su u gotickoj arhitekturi isli ka razjedinjavanju objedini u prostorno jesne arhitektonske cjeline

         Kapela Svetog Petra u Montiriju,koja obilježava mjesto raspeća Sv. Petra u Rimu,djelo je arhitekte Bramantea.Gradjevina je dobila nadimak Tempieto,mali hram,po svojim malim dimenzijama,ali je monumentalna po utisku.Jednostavna po svojoj zamisli,kružnog oblika sa kupolom,ona je savrsena u svojoj simetriji,a narocito u harmonicnom odnosu svih dijelova cjeline.Ritam horiyontalnih i vertikalnih elemenata,postepeno smanjivanje arhitektonskih volumena od postolja do kupol,tj. odoygo nagore,cine je tako uravnoteženo da bi oduzimanje ili zanemarivanje i najmanjeg dijela narusilo jedinstvo cjeline.