Osobine labudova

Odrasli labudovi su izmedju 125 do 170 cm dugački,a raspon krila je 200 do 240 cm.Visina na tlu može biti preko 1,2 m.Mužjaci su veci od ženki.

Labudovi su medju najtežim letećim pticama,mužjaci oko 12 kg, a ženke i preko 9 kg,Zabilježen je cak mužijak cija je težina iznosila čak 23 kg.

Mladi ptići nisu sasvim bijele boje kao odrasli labudovi.Kljun labudova je crn u prvoj godii života,a ne crven.Gnijezde se na hrpama granja i lišća koje grade u plitkoj vodi uz rub ili na sredini jezera.

Labudovi su monogamni i koriste isto gnijezdo svake godine i po potrebi ga popravljaju.Mužijak i ženka se zajedno brinu o gnijezdu.

Ženke polažu od 3 do 8 jaja iz kojih se nakon 35 dana izlegu mali ptići.

Hrane se podvodnim   raslinjem koje dohvataju dugačkim vratomPtice se najčešće nalaze u zajednicama u kojima ima oko 1000 jedinki.

 

HOMEPAGE