KVIZ

 

 1.KO JE IZMISLIO KOSARKU?

1.MICHAEL JORDAN

2.RADIVOJE KORAC

3.JAMES NAISMITH