Arhitektura Rima

Antički Rim

Jedan od simbola Rima je Koloseum ,najveći amfiteatar ikada sagradjen u Rimskom carstvu.Imao je kapacitet 50 000 posjetilaca i koristio se za borbe gladijatora.Lista značajnih spomenika antičkog Rima uključuje Forum, Zlatnu kuću,Panteon,Trajanove stubove,Trajanovu tržnicu,Rimske katakombe,Cirkus Maksimus,Konstantinovu kapiju.

 

 

Renesansa i Barok

Rim je bio svjetski centar renesanse.Najimpresivniji primjerak renesansne arhitekture je Mikelandjelov Trg Kampidoljo sa Palatom Senatorio,koja je središte gradske vlade.U ovom periodu su velike aristokratske porodice gradile raskošne gradjevine kao što je Kvirinal,koja je sada sjedište predsjednika italijanske republike,Palata Venecija,Palata Farneze,Kidji,sjedište italijanskog premijera.Rim je poznat i o velikim trgovima koji u centru imaju obelisk,a uglavnom su gradjeni u XVII vijeku.Glavni trgovi su Trg Navona, Španski trg,Trg cvijeća,Trg Venecija,Minervin trg. Najznačajniji predstavnik barokne umjetnosti je Fontana di Trevi, Palazzo Madama, sjedište italijanskog Senata

Neoklasicizam

Rim je 1870 postao prestonica nove Kraljevine Italije.Od tada dominantan stil gradnje postaje neoklasicizam, koji je uzore nalazio u Antici.Izgradjene su mnoge palate koje su ugostile ministre,ambasadore.Jedan od najpoznatijih spomenika ovog perioda je spomenik Viktoru Emanuelu II poznat kao Oltar otadžbine u kome se nalazi grob Neznanog junaka kao simbol 650 000Italijana koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu

 

Arhitektura u doba fašizma

Fašistički režim koji je upravljao Italijom od 1922 do 1943,razvio je originalan arhitektonski stil.Najpoznatiji spomenik iz tog perioda je okrug Univerzalna rimska izložba izgradjen 1935 i namijenjen za prikazivanje na Svjetskoj izložbi 1942.Kako je Italija ušla u rat planirana Svjetska izložba nikad nije održana.Najreprezentativnija zgrada ovog stila je Palata italijanskog naroda ,ikonični dizajn obilježen kockama ili četverouglovima.

Vile i bašte

Najznačajnija je Villa Borghese sa velikom pejsažnom baštom,koja je izgradjena u naturalističkom engleskom stilu iz 19 vijeka.Ta bašta sadrži brojne zgrade,muzeje i atrakcije.Ostale značajne su Villa Ada,najveći javni panoramski park u Rimu,Villa Doria Pamph,Villa Torlonia,Villa Albaniili

 

NAZAD