2.U kom periodu su Rimom upravljali kraljevi?

a) od 753 do 510g.p.n.e

b) od 510 do 30 g.p.n.e

c) od 30 g.p.n.e do 476 g.n.e